GRUDZIEŃ 
 

O konkursach 
 
W dzisiejszych czasach znajomość języków jest niezbędnym elementem życia we 
współczesnym świecie. Aby pobudzić i uaktywować uczniów w tym zakresie p. Joanna Dudek 
zaprosiła  ich do sprawdzonej formy testów językowych. 20 uczniów klas V   VI wzięło udział 
w Międzynarodowym  Konkursie językowym
 OXFORD PLUS z języka angielskiego. W 
konkursie nie ma przegranych. Aby każdy uczestnik miał świadomość wartości sprawdzianu, 
otrzymał prezent  ufundowany przez organizatorów.  Dodatkowo szkoła otrzymała jeden z 
zestawów kursów językowych Easy English  Plus z CD   ROM   em.  
          
       Tradycją w naszej szkole stał się Konkurs  
 ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW   CZYLI JAK 
ŻYĆ  ZDROWO I SZCZĘŚLIWIE
 .W  grudniu 2004 r. odbyła się już V Edycja Konkursu, 
którego 
celem jest prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci oraz promowanie 
zdrowego stylu życia. Corocznie konkurs organizowany jest przez pedagoga szkolnego p. 
Bożenę Świątek i  cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci. W konkursie wzięło udział 
124 uczniów z klas I   VI. Jury oceniało pracę w dwóch kategoriach: klasy I   III oraz klasy IV 
  VI. Łącznie przyznano 26 nagród. 
A oto laureaci 
Adrianna Nocoń  kl.  -  II a  ( I miejsce ) 
Damian Pałka      kl.  -  II a  ( II miejsce ) 
Kacper Banach    kl.  -  I b  ( III miejsce ) 
Katarzyna Wrona kl. -  I a   ( III miejsce ) 
Patrycja Otwinowska kl.   IV a ( I miejsce) 
Justyna Fatyga      kl.   VI b   ( II miejsce ) 
Bartosz Śpiewak  kl.    IV b ( III miejsce)  
 
        
 21 grudnia odbył się Konkurs na najpiękniejszy klasowy stroik bożonarodzeniowy, 
którego celem było uświadomienie uczniom piękna tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
prezentacja uczniowskich prac. Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach. W 
kategorii klas I -  III wygrał stroik klasy III b, a w kategorii klas IV -  VI  stroik klasy IV b. 
Inicjatorem konkursu była p. M. Żołowicz. 

Uroczystości szkolne 

Minął właśnie czas cudownych, pełnych magii i blasku Świąt Bożego Narodzenia. Czas, w 
którym trudno przejść obojętnie obok przepięknych bombek, migoczących światełek na 
choince, błyszczących łańcuchów, kolorowych paczek. Nie wspomnę już o bibelotach  i 
zabawkach, które  wodzą na pokuszenie  nas i nasze dzieci. 
Szczególnym dniem jest jednak 24 grudnia. Wtedy przygotowujemy kulinarne przysmaki i 
ubieramy choinkę. Świąteczny stół kojarzy nam się zawsze z bielą obrusa, z tradycyjnymi 
polskimi potrawami oraz z niepowtarzalnym wigilijnym nastrojem. 
      Wigilijny wieczór to kolejna tradycja zapisana już na stałe w naszym szkolnym kalendarzu.
 W tym roku wieczór ten miał wyjątkowy nastrój. Obok uczniów i nauczycieli przy wigilijnym 
stole zasiedli emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z naszej gminy. Gościliśmy 
również przedstawicieli samorządu gminnego jak i powiatowego  w osobach  m.in. p. Janusza 
Grabka, p. Stanisława Grzyba, p. Anny Gregorczyk oraz radnych naszej gminy. Na 
uroczystość wigilijną został przygotowany program jasełkowy, który zaprezentowali uczniowie 
pod kierunkiem p. Marioli Żołowicz.       Następnie przedstawiciele drużyny harcerskiej, którzy
 wspólnie z opiekunem p. Bogusławem  Bilnickim  przywieźli światełko betlejemskie z 
Komendy Hufca ZHP  z Jędrzejowa, przekazali je dyrektorowi W. Hukowskiemu, wójtowi J. 
Grabkowi i proboszczowi W. Wojsie. Kolejnym punktem była wspólna modlitwa i dzielenie 
się opłatkiem, bo zgodnie z tradycją wigilijny zwyczaj dzielenia się opłatkiem ma przynieść 
spokój i szczęście domowi. Przy wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw. Była 
kapusta z grochem, kluski z makiem, kompot z suszu oraz jabłka i paluszki dla każdego 
dziecka, które ufundował p. J. Grabek i p. L. Bodziach, a za które pragniemy serdecznie 
podziękować. Całość uświetniły kolędy śpiewane przez uczennice naszej szkoły przygotowane 
pod kierunkiem p. D. Góry. 

Kącik różności 

Pod koniec listopada p. M Żołowicz przeprowadziła akcję  Karta  świąteczna . Uczniowie klas 
szóstych sprzedali karty bożonarodzeniowe.  Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zakupili 
książki do biblioteki szkolnej, włączając się do akcji  Cała Polska Czyta Dzieciom   I Ty 
możesz zostać św. Mikołajem . Są to:  Wielka Księga Świętych  w 3 tomach ( dwa komplety ) 
oraz  Żywoty Świętych Pańskich ( dwa komplety ). Za pozostałe pieniądze zakupiono 
radiomagnetofon, który ma służyć jako pomoc dydaktyczna na lekcjach.  
 
Zwyczaj wzajemnego obdarowywania się prezentami związany jest z postacią św. Mikołaja. 
Kochają go dorośli i dzieci. Wszyscy cieszymy się na jego przyjście 6 grudnia. Tak więc 
rodzice kupili prezenty spełniając prośby słane w listach przez dzieci, a Mikołaj rozdał je 
uczniom w każdej klasie właśnie 6 grudnia. 
 
Dziewczęta, które należą do Ruchu Światło   Życie zwanego Oazą zrobiły stroiki świąteczne, 
które podczas wieczoru wigilijnego zostały sprzedane, a pieniądze ze sprzedaży zostały 
przeznaczone na dwutygodniowy wyjazd członków Oazy w czasie wakacji.