Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Wolontariat
Dokumenty szkoły
 Kontakt


 

Z życia szkoły
i przedszkola
Rok 2019/2020
◊ Rok 2018/2019
◊ Rok 2017/2018 Galeria
Rok 2016/2017 Galeria
Rok 2015/2016 Galeria
Rok 2014/2015 Galeria
Rok 2013/2014 Galeria

Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria


 DLA  NAUCZYCIELI
 
Informacje dla NAUCZYCIELI
BIEŻĄCE INFORMACJE


AKTY PRAWNE

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 ogólna
- czytaj -
USTAWA PRAWO OŚWIATOWE 14 GRUDNIA 2016
- czytaj -
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWE- PRAWO OSWIATOWE Z 14 GRUDNIA 2016
- czytaj -
USTAWA O SYSTEMIE OSWIATY (7WRZESNIA1991)
 -tekst jednolity z 2016r

- czytaj-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 ZOBACZ

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 7 września 1991 r.
OSTATNNIE  ZMIANY
z dnia 20 lutego 2015 r.
TEKST JEDNOLITY

- ZOBACZ -

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych   czytaj

Wybrane regulacje prawne dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych - czytaj

DOKUMENTY
 
Arkusze sprawozdań

szkoła
Arkusz klasyfikacji śródrocznej klas I - III - pobierz
Arkusz klasyfikacji  rocznej klas I - III -
pobierz
Arkusz klasyfikacji śródrocznej klas IV - VIII -
pobierz
Arkusz klasyfikacji rocznej klas IV - VII -
pobierz 
Arkusz klasyfikacji rocznej  i końcowej klas VIII -
pobierz
Sprawozdanie z działalności biblioteki -
pobierz  
Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego -
pobierz
Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej -
pobierz
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego -
pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, zajęcia dydakt - wyrów) - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych  -
pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych -
pobierz
Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego -
pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego - profilaktycznego -
pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy szkoły - pobierz
Sprawozdanie z zajęć rewalidacji - pobierz

Sprawozdanie z zajęć nauczyciela wspomagającego - pobierz
Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej - pobierz

przedszkole
Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy przedszkola - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego przedszkola  - pobierz

Arkusz
analizy  własnej  pracy - pobierz

WNIOSKI
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA    pobierz
 
Wniosek o zmianę podręcznika pobierz

TECZKA WYCHOWAWCY
 wychowawca w szkole      - 
zobacz
wychowawca w przedszkolu    -
zobacz
 
 
 

 
W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2012  spslupia1