E- PRACOWNIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego ”Informacje ogólne o projekcie.
Informacje ogólne o projekcie.
Projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”) ma na celu doposażenie pracowni komputerowych w szkołach i został przygotowany wspólnie z 49 gminami ‑ będącymi Partnerami Projektu. W ramach projektu zostało dostarczone wyposażenie pracowni komputerowych w 82 obiektach szkół podstawowych, zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych”.
Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Cele projektu:
poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, w tym również dla młodzieży z niepełnosprawnościami,
wyrównanie różnic w dostępie i jakości edukacji w województwie świętokrzyskim,
poprawa warunków uczenia się dla uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich.
Zakres projektu.
Projekt wpisuje się w działania krajowe „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE) polegające na udostępnieniu w szkołach Internetu o dużej przepływności (100Mbps). W oparciu o OSI i dostarczone urządzenia informatyczne projekt umożliwia efektywne wykorzystanie w programie nauczania na wszystkich szczeblach szkoły podstawowej i gimnazjum, poprzesz zdalne udostępnianie zasobów edukacyjnych przygotowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


czytaj o projekcie - zobacz
ZPO W SŁUPI (1)
ZPO W SŁUPI (2)
ZPO W SŁUPI (3)
ZPO W SŁUPI (4)
ZPO W SŁUPI (5)
ZPO W SŁUPI (6)
ZPO W SŁUPI (7)
ZPO W SŁUPI (8)
ZPO W SŁUPI (9)
ZPO W SŁUPI (10)
ZPO W SŁUPI (11)
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading