WYBORY OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Dnia 07. 09. 2021r. w naszej szkole odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie od klasy czwartej do ósmej. Wybory przeprowadzono z poszanowaniem zasad demokracji. Działania te uczą dzieci właściwych postaw obywatelskich i patriotyzmu. Kolejnym celem przedsięwzięcia było wdrażanie do demokracji i rozumienie jej zasad. Zapoznano uczniów ze sposobem głosowania oraz zasadami poprawności oddania głosu. Każdy głosujący uczeń podpisał się na liście uprawnionych do głosowania. Swój wybór uczniowie zaznaczali za kotarą- tajnie. Karty wyborcze dzieci wrzucały do przygotowanej urny. Wybory przebiegały bardzo sprawnie. Nad przebiegiem i poprawnością głosowania czuwała Komisja Skrutacyjna oraz ustępujący opiekun samorządu. Przed rozpoczęciem pracy Komisja Wyborcza/Skrutacyjna ukonstytuowała się i wybrała osobę przewodniczącą.
Oto skład Komisji:
Przewodnicząca: Zuzanna Wcisło kl. VIII a
Członek: Maja Wodecka kl., VIII b Członek: Wiktoria Kopeć kl. VIII a Członek: Kaja Trelińska kl. VIII a
Po podliczeniu głosów oraz sprawdzeniu ich ważności, Komisja stwierdziła, że największą liczbę głosów otrzymała p.
Urszula Walocha, a opiekunem wspierającym został p. Kamil Hukowski. Gratulujemy. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi
Przygotowała: p. Alina Konarska
KLASA IV
KLASA V A
KLASA V B
KLASA VI
KLASA VII B
KLASA VIIA
KLASA VIII A
KOMISJA WYBORCZA
KOMISJA WYBORCZA1
KOMISJA WYBORCZA2
LISTA UPRAWNIONYCH
PODCZAS GŁOSOWANIA
PODPIS NA LIŚCIE UPRAWNIONYCH
SKŁADANIE PODPISU NA LIŚCIE
SPRAWDZENIE CZY JESTEM NA LIŚCIE
URNA NA GŁOSY
WYBORY OPIEKUNA  SU
ZA KOTARĄ
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading