OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW
Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym - jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.77.2019.AMO z dnia 14.05.2020 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN.) W dniu 23 września 2021 roku uczniowie naszej szkoły Marcel Capiga (kl. VIIIB) i Miłosz Ciupka (kl. VIIIB) wzięli udział w części testowej XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnicy odpowiadali na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składało się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika było rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń podał poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymywał 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane było 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymywał punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej było równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i życzymy powodzenia na dalszych etapach olimpiady. Więcej informacji można znaleźć na stronie olimpiady: https://omj.edu.pl/

Przygotowała pani M. Kaźmierczak

Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading