KONKURS PLASTYCZNY
na stworzenie demotywatora o tematyce profilaktyki uzależnień

Nasi uczniowie wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym. Kompozycje zostały wysłane do organizatorów konkursu. Prace przedstawiają postacie pochłonięte przez nałóg. Mają demotywować ludzi do sięgania po substancje, które uzależniają. W zamyśle twórców widzimy też zdrowy styl życia , aktywność fizyczną i zdrowe produkty spożywcze. Prace są bardzo interesujące, estetyczne i propagująmodę na życie bez nałogów. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, które będą ogłoszone w listopadzie. Rozdanie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w wyznaczonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologicznąw Jędrzejowie miejscu. Laureatów będą powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Kilka informacji o organizatorach celach i zakresie tematycznym konkursu:
Organizatorzy konkursu:
Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Jędrzejowie
Cele konkursu:
Kształtowanie umiejętności przeciwdziałania presji środowiska i rówieśników do przejawiania złych zachowań, Uświadomienie młodzieży szkodliwości uzależnień (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), Uwrażliwienie młodzieży na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane paleniem oraz wykształcenie u młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy stają się narażeni na palenie bierne.
Zakres tematyczny:
 
Zdrowy styl życie, wolny od nałogów Poniższa mała galeria przedstawia kompozycje konkursowe naszych uczniów:
Uczestnicy konkursu: Anna Pustułka kl. VII b Sandra Ciupka kl. IV Miłosz Ciupka kl. VIII b


przygotowała p. A. Konarska
Anna Pustułka kl
Miłosz Ciupka VIII b
Sandra Ciupka kl
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading