WSPOMNIENIE O ROMANIE I ANDRZEJU CZERNECKICH
Dnia 15 grudnia 2021 r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w lekcji poświęconej Romanowi i Andrzejowi Czerneckim. Spotkanie odbyło się w Izbie Pamięci, która znajduje się w jednej z sal lekcyjnych. Na ścianie przy wejściu do klasy VIII a została umieszczona pamiątkowa tablica będąca wyrazem hołdu złożonego Romanowi i Andrzejowi Czerneckim. W budynku szkoły znajduje się jeszcze wiele innych śladów pamięci .Wystarczy wejść na piętro, aby zobaczyć popiersie Romana Czerneckiego, plansze z pamiątkowymi zdjęciami, gabloty z dokumentami dotyczącymi tajnego nauczania oraz sztandar byłego Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi. Natomiast w Izbie Pamięci, w której odbywa się co roku lekcja mająca na celu zapoznanie uczniów z historią tajnego nauczania, znajdują się liczne pamiątki dokumentujące działalność, zarówno Romana Czerneckiego, jak i jego syna Andrzeja. Chętni siódmoklasiści zapoznali kolegów i koleżanki z najważniejszymi wydarzeniami z życia tych osób. Roman Czernecki w latach 1939- 1945 był organizatorem tajnego nauczania, które odbywało się we dworze w Słupi. Swoją działalność rozpoczął już w listopadzie 1939 r. Z powodu wybuchu wojny Roman Czernecki przyjechał do Słupi, gdzie został przyjęty przez rodzinę Byszewskich i Rudzińskich, właścicieli dworu. Nakaz zlikwidowania szkół średnich przez okupanta podsunął mu pomysł utworzenia tajnej szkoły średniej. W listopadzie 1939 r. Roman Czernecki i Ludwik Byszewski zawarli umowę o otwarciu tajnego liceum w Słupi. Tajna szkoła w dniu 1 czerwca 1942 r. otrzymała nazwę Gimnazjum i Liceum Ziemi Włoszczowskiej. Grono pedagogiczne otrzymało mieszkanie, pełne utrzymanie oraz wynagrodzenie. W 1939 r. w szkole uczyło się 16 uczniów, a w 1944 liczba uczącej się młodzieży wzrosła do ok. 900 . Roman Czernecki w 1943 r. nawiązał kontakt z konspiracyjnymi władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i otrzymał od nich upoważnienie na zorganizowanie filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Słupi. Otwarcie roku akademickiego zabezpieczane było przez oddziały AK. Utworzone zostały wydziały: lekarski, filozoficzny, polonistyczny, rolnictwa, ekonomii i prawa. Na studia zapisało się 46 osób, nie tylko absolwentów liceum w Słupi. Na konsultacje przyjeżdżali z Krakowa pracownicy naukowi. Po wyzwoleniu wszystkim studentom zaliczono zdane egzaminy, kolokwia i prace egzaminacyjne. Na uwagę zasługuje fakt, że tajne nauczanie prowadzone wbrew zakazom okupanta było przejawem nie tylko odwagi, ale i patriotyzmu nauczycieli, którzy z narażeniem życia kształcili młodzież w tych trudnych czasach. Druga część wspomnień dotyczyła syna Romana Czerneckiego, który na kilka lat przed nieuleczalną chorobą postanowił promować talenty uczniów z małych miejscowości. Andrzej Czernecki założył Edukacyjną Fundację Czerneckich, która do dziś finansuje kształcenie młodzieży z ubogich rodzin. Wierny ideom przekazywanym przez ojca w 2006 r. Andrzej Czernecki współorganizował z Gimnazjum Publicznym w Słupi Sesję popularnonaukową poświeconą tajnemu nauczaniu w okresie wojny i okupacji niemieckiej. W 2008 r. był współorganizatorem Sympozjum naukowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie , którego jednym z tematów była działalność konspiracyjnego nauczania prowadzona m.in. przez jego ojca, Romana Czerneckiego. Pan Andrzej Czernecki bezinteresowną pomoc w swojej filantropijnej działalności uzyskał od spokrewnionego z rodziną Marka Michalewskiego, który do dziś utrzymuje kontakt ze szkołą w Słupi.
Od kilku lat 13 grudnia poloniści ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi organizują konkurs wiedzy mający na celu zapoznanie młodzieży z sylwetką Romana Czerneckiego (1904- 1986).
W tym roku w konkursie ,,Życie i działalność Romana Czerneckiego’’ uczestniczyli ósmoklasiści: Łukasz Baran, Aleksandra Tomasik, Nikola Górska, Maja Wodecka, Miłosz Ciupka i Magdalena Cieślińska.

I miejsce zajęła Magdalena Cieślińska,
II miejsce zdobyła Nikola Górska,
III miejsce Aleksandra Tomasik.

Gratulujemy. Przygotowała p. R. Konarska, p. A. Łukasik
P1350114
P1350115
P1350116
P1350117
P1350118
P1350119
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading