Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt

 

Z życia szkoły
Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne 


INDYWIDUALIZACJA  PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III
Projekt
 „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III "


kilknij i zobacz co ciekawego na stronie

Zajęcia odbywać się będą
w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.


Projekt Realizowany w Ramach Projektów Systemowych MEN i Beneficjentów Systemowych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX , Poddziałanie 9. 1. 2

Celem indywidualizacji pracy ucznia jest poprawianie wyników uczenia się dzięki wykorzystaniu i zwiększaniu jego indywidualnych możliwości. Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się polega na dostosowaniu wymagań do możliwości ucznia by wykorzystywał je w największym stopniu oraz je rozwijał. W naszej szkole w ramach projektu prowadzone są :
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych  (np: prowadzenie obserwacji przyrodniczych)


Wyżej wymienione zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszej szkoły oraz logopedę panią Agnieszkę Skołucką.

ZOBACZ ZDJĘCIA  Z ZAJĘĆ

Rok szkolny 2012/13

GALERIA 1 - zobacz
GALERIA 2 - zobacz
GALERIA 3 - zobacz
GALERIA 4 - zobacz
GALERIA 5 - zobacz
GALERIA 6 - zobacz
GALERIA 7 - zobacz
GALERIA 8 - zobacz
GALERIA 9 - zobacz
GALERIA 10 - zobacz

Rok szkolny 2011/12

   GALERIA  1 zobacz
  GALERIA  2 zobacz
GALERIA  3 -  zobacz
GALERIA  4 -  zobacz
GALERIA  5-  zobacz
GALERIA  6-  zobacz
GALERIA  7-  zobacz
GALERIA  8-  zobacz
GALERIA  9-  zobacz
GALERIA  10-  zobacz
GALERIA  11-  zobacz
 
  

 

Copyright    2004 - 2010  spslupia1