Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt

 

Z życia szkoły

AKTUALNOŚCI
Rok 2010/2011
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005
Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne 


PROJEKT - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
ETAP I             ETAP II           ETAP III


ETAP  II  - 
prowadzący zajęcia  p. Teresa  Piotrowska

Realizacja I etapu Projektu od 1 lutego do 20 czerwca 2010 roku.


Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.
 

Plan zajęć pozalekcyjnych - II etap

Tytuł:  Mali przyjaciele środowiska przyrodniczego

 

1.     Organizowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową.

2.     Obserwacja środowiska przyrodniczego.

3.     Hodowla roślin i opieka nad zwierzętami w okresie zimy.

4.     Znaczenie lasu i terenów zielonych w życiu człowieka.

5.     Bogacenie czynnego słownictwa dziecka

6.     Rozwijanie predyspozycji plastycznych, muzycznych.

7.     Rozwijanie umiejętności matematyczno – logicznych.

8.     Kształtowanie postaw ekologicznych, zdrowotnych i higienicznych.

9.     Aktywny wypoczynek, jego organizacja, formy i znaczenie.

10. Kształtowanie postaw społecznych – współdziałanie w grupie rówieśniczej.

11.Pokaz efektów.

Od 1 lutego 2010 r. uczniowie kl. I b z wychowawczynią panią Teresą  Piotrowską uczestniczy w realizacji II etapu Projektu

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".


Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, 2 razy w tygodniu 2 + 1 godz. Realizacja zajęć dodatkowych opierała się o mój własny autorski pomysł pod hasłem "Mali przyjaciele środowiska przyrodniczego". Projekt stworzył warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwinął umiejętności uczniów, podniósł ich wiedzę o środowisku przyrodniczym. Ponieważ koncepcja Projektu zakłada, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest dostrzec, rozwijać i wspierać, dlatego uważam, że zajęcia te przyczyniły się do rozwijania indywidualnych zdolności uczniów w taki sposób, iż będą potrafili wykorzystać je w życiu. Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Samodzielnie podejmowały różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których miały do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Była to nauka połączona ze świetną zabawą. Dało to im wiele radości i satysfakcji, zwłaszcza, że podejmowały samodzielnie zadania w dowolnie wybranym własnym tempie.
 
ZDJĘCIA  Z  ZAJĘĆ

galeria I - KLIKNIJ

galeria II - KLIKNIJ

 
Prezentacja efektów pracy uczniów
 po  II etapie projektu

Scenariusz zajęć - czytaj więcej


ZDJĘCIA Z PREZENTACJI EFEKTÓW PO II ETAPIEKLIKNIJ NA ZDJĘCIE


     
W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2010  spslupia1