Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt

 

Z życia szkoły

AKTUALNOŚCI
Rok 2010/2011
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005
Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne


PROJEKT - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
ETAP I             ETAP II           ETAP III


ETAP  III  -  prowadzący zajęcia  p. Dorota Kowalik

Realizacja III etapu Projektu

od 2 listopada 2010 roku  do 20 czerwca 2011 roku.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

 

Plan zajęć pozalekcyjnych - III etap

Tytuł:  Poznajemy przyrodę i dbamy o środowisko

1.Moje najbliższe otoczenie środowisko – wycieczki, spacery.
2.
Zmiany atmosferyczne – przyroda w zimowej szacie.
3.Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – gromadzimy pokarm i dokarmiamy.
4.
Organizowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową.
5.
Rozwijanie umiejętności matematycznych.
6.
Narodziny w przyrodzie – zwierzęta pożyteczne i szkodniki.
7.
Hodowla roślin – zakładamy ogródki na parapecie okna.
8.
Tworzenie sytuacji sprzyjających ekspresji plastycznej i muzycznej.
9.
Ratujemy naszą ziemię – poznanie zanieczyszczeń, znaczenie segregacji odpadów.
10.
Znaczenie terenów zielonych w życiu człowieka i jego działalności.
11.
Prezentacja efektów.


Zdjęcia z zajęć
GALERIA I GALERIA II GALERIA III GALERIA IV


GALERIA I - Dokarmiamy ptaki - zobacz
GALERIA II - Zabawy zimowe  - zobacz

GALERIA III - Wykorzystanie środków dydaktycznych - zobacz
GALERIA IV - Wiosna tuż, tuż - zobacz
PREZENTACJA  EFEKTÓW PO III ETAPIE PROJEKTU
"Pierwsze  uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

 
GALERIA ZDJĘĆ
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
ZOBACZ pdf.

ZOBACZ doc.

 
 
 
W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2010  spslupia1